Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.swiatlodruk.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2.  www.sklep.swiatlodruk.pl jest prowadzony przez firmę:

ŚWIATŁODRUK HURTOWNIA PAPIERU

MIROSŁAWA ZIOMBKA

UL. SABAŁY 25

02-174 WARSZAWA

NIP 527-015-81-62


3. Adres do korespondencji:

ŚWIATŁODRUK HURTOWNIA PAPIERU


MIROSŁAWA ZIOMBKA

UL. SABAŁY 25

02-174 WARSZAWA

NIP 527-015-81-62

tel. :

+48 22 846 88 67

kom. :

+48 502 507 562

+48 500 219 105

+48 501 343 062


e-mail: biuro@swiatlodruk.pl

 

W kwestiach technicznych proszę o kontakt pod nr telefonu

+48 533 380 680

Joanna Szałkowska

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.swiatlodruk.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ŚWIATŁODRUK HURTOWNIA PAPIERU zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma ŚWIATŁODRUK HURTOWNIA PAPIERU zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.SklepJakiejsFirmy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma ŚWIATŁODRUK HURTOWNIA PAPIERU wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową jednakże istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy.

 

14. Obowiązują takie formy płatności jak:

- przelew wymagany przed realizacją zamówienia - dla nowych klientów

- przelew fakturowany płatnością 14 dni - dla klientów, którzy są u nas w bazie zarejestrowani

- odbiór osobisty i płatność gotówkowa - dla wszystkich klientów

- dostawa za pobraniem - dla wszystkich klientów na terenie Warszawy

- przesyłka kurierka - dla wszystkich klientów poza terenem Warszawy

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez HURTOWNIA PAPIERU MIROSŁAWA ZIOMBKA oraz przysługujących Państwu prawach.

Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest HURTOWNIA PAPIERU MIROSŁAWA ZIOMBKA z siedzibą przy ul. Sabały 25, 02-174 Warszawa wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr NIP: 5270158162:

Państwa dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a) Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO - obowiązek prawny)

b) Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności dane podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO – obowiązek prawny)

c) Przez czas, w czasie którego możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, w szczególności otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO- uzasadniony interes Administratora).

d) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy) a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).

e) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w szczególności obejmuje sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO - uzasadniony interes Administratora).

f) Wsparcia obsługi, w szczególności informowania o awariach, o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

g) dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez nas samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

h) na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych i statystyk– przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – uzasadniony interes Administratora).

Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Wystarczy do nas napisać na adres: biuro@swiatlodruk.pl. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody mają Państwo prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że wykażemy, że istnieją:

a) Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzani danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów danego użytkownika, jego praw i wolności.

b) Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane HURTOWNIA PAPIERU MIROSŁAWA ZIOMBKA dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usługi konta. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Informujemy o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: biuro@swiatlodruk.pl


  • Poprzednia
Do góry